Historiek

Menu

Negentien mei 1987: een historisch moment: De kring van zelfstandige thuisverpleegkundigen regio Noorderkempen zag het levenslicht. De drijvende kracht hierachter was Jacques Van Hove, gewezen voorzitter van de VBZV(Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen). Hij maakte het mogelijk dat de toen 32 thuisverpleegkundigen uit de regio Noorderkempen zich konden verenigen. En alzo kon de kring bekendheid verwerven, over gans Vlaanderen... We zijn nu zoveel jaren later en bijna 100 thuisverpleegkundigen sloten zich aan bij de kring.

In 2007 vierden we ons 20- jarig bestaan: samen met een aantal prominenten gaven we er een feestelijk tintje aan. Tijdens dit jubileumjaar konden we ook “onze website” presenteren op de nieuwjaarsreceptie in februari.

2012 werd opnieuw een feestjaar! In het belang van onze patiënt wordt het steeds belangrijker een goede samenwerking na te streven tussen alle verschillende hulpverleners. Tijdens de academische zitting ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd dan ook even stil gestaan bij het thema: 'samenwerken in eerste met tweede lijn'.

En samenwerken gebeurt ook door de verpleegkundigen onderling. Nadat in 2012 de wachtdienst werd opgericht, werd het concept geoptimaliseerd in 2013. Artsen, apothekers, andere hulpverleners en de zorgvrager werden op de hoogte gebracht van dit initiatief. Dit alles om ten dienste te kunnen staan van onze patiënt en permanent een goede kwalitatieve zorg te kunnen bieden.

Sluiten